Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره90

در هر گروهی از مردم، برخی از آن ها مهارت ها و استعدادهایی دارند که دیگران ندارند. هر شخصی خودش دارای نقاط قوت، ضعف، مهارت ها و استعدادهای مخصوص خودش است که به آن ها اجازه می دهد یک کار یا یک وظیفه را به صورت موفقیت آمیز انجام دهند و به پایان برسانند.
همین امر برای باکتری های مفید یا پروبیوتیک ها صادق است. گونه های مختلف باکتری دارای ویژگی های مختلفی هستند که بر اثربخشی آن ها و در نهایت سودمندی پروبیوتیک تاثیر می گذارند. این موضوع به عنوان یک مفهوم مشترک به نظر می رسد، اما پس چرا اکثر پروبیوتیک های تجاری در فرمولاسیون خود بر روی یک تک جنس مثلا باسیلوس تمرکز کرده اند؟
روده یک محیط پیچیده است و نیاز است که ازطریق چندین راه پشتیبانی شود. انتظار حداکثر کلونیزاسیون از یک گونه منفرد از باکتری های مفید اتفاقی خوشبینانه است ولی اغلب غیر واقعی است.
محیط زیست داخل روده بسیار پیچیده است، در داخل این محیط پیچیده گروه های مختلف باکتری ها که دارای نقش های مختلف و همچنین منافع متفاوت برای میزبان هستند وجود دارند.
با استفاده از یک پروبیوتیک تک سویه ای، بعید است که پروبیوتیک بتواند راه حل مناسبی برای حل همه چالش-هایی که موجود با آن مواجه است را فراهم کند.
در این مقاله توضیح داده می شود که چرا استفاده از پروبیوتیک با ترکیبی از گونه های مختلف برای عملکرد و تولید در آبزی پروری مفیدتر است.

Project Status

مطالب مشابه