Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره 36

در شرایط سخت اقتصاد کنونی با روند صعـودی قیـمت مـواد اولیـه، کـاهش هزینه های خوراک به تنهایی برای افزایـش سوددهی کافی نیست. در عوض، باید بر روی کاهش هزینه خوراک به ازای هر واحد تولید و نظارت و بهبود راندمان تولید تمرکز نمود.
از سال2012 به بعد مرغداران سراسر دنیا به دلایل مختلف سال های دشواری را در حال سپری کردن هستند: رکود اقتصادی، رشد کلی صنعت را دچار مشکل کرده است، افزایش قیمت مواد اولیه خوراک به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی که در کیفیت محصولات تغییرات بیش تر از حد متوسط را ایجاد کرده و مشکل قدیمی افزایش سریع تر قیمت خوراک پیش از بازده تولید کننده، خشک سالی در آمریکای شمالی و جنوبی و جنوب اروپا و خشک سالی زود هنگام و پس از برداشت در فصل سرما در شمال اروپا در سال 2012 به شدت مقدارمحصولات با کیفیت بالا را محدود کرد و باعث تشدید فشار بر قیمت مواد اولیه شد.
از آن جایی که در سراسر جهان بین 60 تا 70 درصد از کل هزینه تولید را هزینه های خوراک تشکیل می دهند، پاسخ سنتی و رایج در شرایط دشوار، تلاش برای کاهش هزینه های خوراک می باشد. بر این اساس اعتقاد بر آن است که با کاهش هزینه های ورودی، شما می توانید سود دهی را بهبود دهید. اما آیا این بهترین اقدام برای حفظ یک کسب و کار در حال چالش است، حتی اگر به جریان وجوه نقد کمک کند؟ پاسخ کامل تر به این پرسش یافتن راهی برای به حداکثر رساندن خروجی از طریق کاهش هزینه ها به ازای واحد تولید است.

 

 

جهت دریافت خبرنامه اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
عنوان(*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا موسسه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
شماره خبرنامه مورد نظر خود را وارد نمایید(*)
لطفا کد مقاله درخواستی خود را اعلام نمایید.
کد امنیتی(*) کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید

Project Status

مطالب مشابه