Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره77

 

 در هنگام بزرگ شدن در دامپروری یاد گرفتم که موفقیت، نتیجه صبر و سرمایه-گذاری مناسب است. دانه های کاشته شده امروز، میوه های غنی را در زمان مناسب فراهم می کنند. در این شماره از خبرنامه، ما نمونه هایی از این نگرش پایه اما با دید اقتصادی را ارایه می دهیم که همواره شما را پیشتاز نگه می دارد.
هر گوساله که امروز متولد می شود، فرصتی برای افزایش تولید شیر و کاهش هزینه کلی گله برای فردا است. بهتر شدن سلامت روده و بهتر شدن مصرف خوراک،
پایه ای برای رشد موفقیت آمیز نشخوارکنندگان جوان است. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه فایتوژنیک-ها می توانند در این کار کمک کنند، یک مثال خوب از سرمایه گذاری استراتژیک.
امروزه، ایجاد سود در بخش نشخوارکنندگان آسان نیست. با این حال، تجربه گسترده متخصصان بخش نشخوارکنندگان شرکت بایومین در این خبرنامه ترکیب شده است تا نشان دهد که چگونه سرمایه گذاری های معقول در زمان های استراتژیک و حفاظت از حیوانات در برابر تهدیدات مخفی می تواند سود بزرگی را عاید ما نماید.

 

Project Status

مطالب مشابه