Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره61 

 

 

علم تغذیه، کانونی را برای دامپروری کارآمد در زمینه بهره برداری از خوک ها و جوجه‌های گوشتی شکل داده است. صنعت دام با چالش‌های فراوانی در تغذیه حیوانات و درصد زنده‌مانی اقتصادی مواجه است. قبل از عرضه غذا در بشقاب مشتریان، حیوانات چرخه تولید بسیار طولانی و پیچیده ای را طی می کنند. هر بخش این چرخه نه تنها برای حیوانات، بلکه برای امنیت عرضه جهانی مواد غذایی اهمیت دارد. حقیقت این است که برای تولید محصول با کیفیت، می بایستی نهاده‌های با کیفیت استفاده شود. محصولات باید به درستی منتقل، فرآوری، بازاریابی و ذخیره شوند تا انتظار مشتریان را مرتفع سازند.
حیوانات تجاری هرگز در محیط عاری از پاتوژن های عفونی پرورش نمی یابند. عوامل استرس‌زا، بیماری‌های متعددی را می تواند حتی در شرایط پرورش و تغذیه مناسب ایجاد نماید. شرایط و چالش‌ها ادامه دارد تا طی سال ها راه حل های برای آن ها پیدا شود. طیور به خاطر این انتظار که "پرنده هایی با رشد سریع تر ضروری هستند" تغییر کرده اند. شرایط در جوجه کشی ها کم و بیش استریل است و پرنده ها به طور نسبی در فضاهای کوچک تر و با تراکم بیش تر پرورش داده می شوند. بنابراین مصرف آنتی میکروب‌ها برای مقابله با نتایج تراکم زیاد باید افزایش یابد. این تغییرات می تواند موجب شیوع عفونت ها به دلیل استرس و هم چنین تاخیر در استقرار میکروفلور محافظ به دلیل فقدان میکروارگانیسم های طبیعی محیط می شود.
این درست است که باکتری های مضر می توانند مشکلات اساسی در پرورش حیوانات ایجاد کنند. با این حال ده ها سال است که مشخص گردیده است که جمعیت برخی باکتری ها در حد مطلوب برای حفظ سلامت پرنده حیاتی می باشند. باکتری های مفیدی که در این مقاله با نام "پروبیوتیک" از آن یاد شده است. به طور گسترده در سطح کشور و یا ممکن است حتی در سطح منطقه شما، پرورش دهندگان به حیوانات خود پروبیوتیک دهند تا سلامت آن ها را تامین و در سطح بهینه قرار دهند.

 

 

جهت دریافت خبرنامه اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
عنوان(*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا موسسه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
شماره خبرنامه مورد نظر خود را وارد نمایید(*)
لطفا کد مقاله درخواستی خود را اعلام نمایید.
کد امنیتی(*) کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید

Project Status

مطالب مشابه