Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره56 

تحریک رشد پرندگان با ابزارهای جایگزین محرک های رشد آنتی-بیوتیکینیز مورد توجه هستند. خطرهای ناشی از مقاومت آنتی-بیوتیکی و بقایای آنتی بیوتیکی در محصولات با منشا حیوانی و هم چنین در محیط زیست، نگرانی هایی را در میان جوامع عمومی و علمی در مورد خطرات ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها مطرح کرده است. گرایش به سوی کاهش یا حذف آنتی بیوتیک های محرک رشد در پرورش طیور هم چنان ادامه دارد، هر چند که سرعت این امر در کشورهای مختلف در سراسر جهان متفاوت است. ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد تاکنون تاثیر منفی بر عملکرد حیوانات در برخی از کشورها داشته است.
در حال حاضر، محققین در حال جستجو برای نسل بعدی محرک های رشد هستند که بتوانند یک پیشرفت در تولید سازگار را تضمین نمایند. نسل بعدی محرک های رشد، راهکارهای طبیعی متناسب، جدید و مشابه با اثرات محرک رشد آنتی بیوتیکی را تقلید می کنند و حتی ممکن است دارای مزایای بیش تری در مقایسه با آنتی بیوتیک ها هم چون افزایش باکتری های سودمند روده، بهبود کیفیت گوشت و تخم مرغ و یا کاهش تولید مواد ایجاد کننده مشکلات زیست محیطی نیز باشند. پیدا کردن راه حل مناسب به معنای تجدید نظر در شیوه های مدیریتی و اصلاح اهداف برای استفاده از افزودنی-های خوراک می باشد.
در این شماره از خبرنامه، راهکارهای مدیریتی مناسب در جهت استفاده از افزودنی های خوراکی در جیره های بدون محرک های رشد آنتی بیوتیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

جهت دریافت خبرنامه اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
عنوان(*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا موسسه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
شماره خبرنامه مورد نظر خود را وارد نمایید(*)
لطفا کد مقاله درخواستی خود را اعلام نمایید.
کد امنیتی(*) کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید

Project Status

مطالب مشابه