Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره47

 

 

گوسالههای ماده، سرمایه و آینده گاوداری محسوب میشوند. آنها تعیین کننده سرمایه گذاری با سودآوری بلند مدت در صنعت گاو شیری میباشند. بنابراین میبایستی به حفظ سلامتی آنها همراه با افزایش وزن بیشتر توجه ویژهای صورت پذیرد و از تاخیر در توسعه شکمبه اجتناب گردد. دستگاه گوارش گوساله هنگام تولد به طور کامل توسعه نیافته است. طی دو هفته اول پس از تولد، گوساله دارای معده تک قسمتی می باشد و شیردان تنها قسمت معده محسوب میشود که به اندازه کافی جهت هضم توسعه یافته است. طی این مدت، تنها خوراک مایع میتواند به طور موثر استفاده شود. برای رشد گوساله، جهت افزایش توسعه شکمبه از تغذیه با مقادیر افزایشی استارتر مبتنی بر غلات استفاده میشود. تعجب آور نیست که دستگاه گوارش میتواند به راحتی از طریق تغییرات وسیع در دستگاه گوارش و نیز الگوی تغذیه و فرمولاسیون خوراک تحت فشار قرار گیرد. فرمولاسیون ضعیف همراه با جایگزین شیر و استارتر با کیفیت پایین ممکن است منجر به سو تغذیه گوساله، همراه با اثرات سو بر سلامت کلی حیوان شود. عوامل تنشزا ناشی از خوراک یا محیط زیست سبب اختلال در سیستم ایمنی بدن و دسترسی آسانتر عوامل بیماریزا میشود که نتیجه آن اختلالات گوارشی و اسهال است. علت اصلی مرگ و میر گوسالههای شیرخوار و هزینههای عمده درمانهای دامپزشکی را میتوان میزان شیوع بیماریها و به خصوص اسهال در گوسالهها دانست. بایومین برای مقابله با توسعه ضعیف معده گوساله راهحلهایی ارایه میدهد. استفاده از مواد فایتوژنیک یک راهکار مهم برای تضمین سرمایهگذاری موفق و برگشتپذیر بر روی گاوهای آینده میباشد. بایومین خط تولید دایجستروم ®را که شامل ترکیب خوبی از گیاهان و مواد مشتق شده از آنها است، جهت پوشش موارد بسیار مهم در پرورش گوساله توسعه داده است.
در این شماره از خبرنامه بر روی سلامت و رشد گوساله تمرکز شده است. امیدواریم که خوانندگان ما بتوانند بینشی از یک مفهوم کلی در زمینه مدیریت صحیح گوساله به دست آورند.

 

جهت دریافت خبرنامه اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
عنوان(*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا موسسه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
شماره خبرنامه مورد نظر خود را وارد نمایید(*)
لطفا کد مقاله درخواستی خود را اعلام نمایید.
کد امنیتی(*) کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید

Project Status

مطالب مشابه