Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

از نظر تاریخی همواره دامپزشکان نقش مهمی در کنترل بیماری های موجود در گله داشته اند. در حال حاضر با کنترل بیماری های مختلف در سطح گله، توجه ویژه ای به بیماری هایی که تولید را تحت تاثیر قرار می دهند، گردیده است که منجر به افزایش بازده تولید و ارتقا کیفیت محصولات شده است. بدین منظور دامپزشکان می بایستی با دقت بیشتری علایم بیماری ها را بررسی نمایند تا به تشخیص صحیحی دست یابند.

همواره در مواجهه با مسمومیت با مایکوتوکسین ها (مایکوتوکسیکوزیس) سوال های زیادی مطرح بوده است. آیا می توانیم تنها با تکیه بر بررسی حیواناتی که علایم مایکوتوکسیکوزیس را نشان می دهند، به شناسایی مشکلات مربوط به مایکوتوکسین ها رسید؟ معمولا آنالیز مایکوتوکسین ها یک آزمایش ضروری در سطح گله است، اما چه دلیلی بر این حقیقت وجود دارد که با وجود نشان دادن غلظت پایین مایکوتوکسین ها در نتایج آنالیز، دام ها علائم شدید مسمومیت به مایکوتوکسین ها را نشان می-دهند؟

اگرچه پاسخ های مختلفی به این سوال داده شده است، این مقاله تلاش دارد تا دلایلی را که منجر به اختلاف در علایم مسمومیت با نتایج آنالیز دارد، توضیح دهد. امید است که این مقاله منجر به تفسیرهای جامع تری در مورد گزارشات آنالیز مایکوتوکسین ها شود.

 

 

 

Newslatter DL

Project Status

مطالب مشابه