Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

مایکوتوکسین‌ها در سراسر جهان مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند و کشورها به سختی می‌توانند این "قاتل خاموش" را از بین ببرند.سازگاری فوق‌العاده زیاد قارچ‌های تولید‌کننده مایکوتوکسین از یک سو و حمل و نقل مواد خوراکی بین کشورهای مختلف از سوی دیگر باعث ایجاد این مشکل شده است. مشتریان ما، که عموما نسبت به مشکلات ناشی از مایکوتوکسین‌ها آگاهی دارند و از کشورهای مختلف اقدام به واردات مواد خوراکی می‌کنند غالبا تمایل دارند از میزان آلودگی مواد وارداتی خود مطلع شوند.
به طور کلی دستیابی به اطلاعات معتبر کار مشکلی است، زیرا اغلب آزمایشگاه‌های بین‌المللی تمایلی به انتشار اطلاعات و نتایج خود ندارند. علاوه بر این، هنوز مرکزی به عنوان پایگاه داده بین‌المللی وجود ندارد، اما اتحادیه اروپا در حال ایجاد چنین پایگاه اطلاعاتی می‌باشد. بنابراین این خبرنامه با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از آزمایشگاه‌های مستقل در آرژانتین، اتریش، برزیل، سنگاپور و آمریکا تنظیم شده است. با این حال، باید این نکته را در نظر داشت که اطلاعات جمع‌آوری شده تنها نمایانگر آلودگی عمومی در یک کشور و یا منطقه خاص در یک دوره زمانی مشخص می‌باشد. افزایش آلودگی اغلب نتیجه حمل و نقل و ذخیره‌سازی نامناسب و آسیب‌های ناشی از حشرات است. بنابراین، داده‌های ارائه شده در این گزارش نمی‌توانند به عنوان سندی برای نمونه خوراک جمع‌آوری شده از منطقه مربوطه، مورد استفاده قرار بگیرد!
تنها راه تجزیه تحلیل دقیق میزان آلودگی خوراکی، آنالیز دقیق یک نمونه استاندارد از آن می‌باشد!

 

 

 

Newslatter DL

Project Status

مطالب مشابه