Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

مساله اندوتوکسین‌ها، مشکلی شناخته شده در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود. متاسفانه به این دلیل که به چالش کشاندن مصنوعی حیوان از طریق افزودن اندوتوکسین‌ها به جیره اغلب با شکست مواجه می‌شود، تقریبا انجام آزمایش بر روی حیوان زنده غیر ممکن است.
یکی از روش‌های کنترل تاثیر منفی اندوتوکسین‌ها در حیوانات، استفاده از مواد مناسب جاذب اندوتوکسین‌ها در دستگاه گوارش می‌باشد که سبب کاهش زیست فراهمی و افزایش جذب اندوتوکسین‌ها می‌گردد. فعالیت اندوتوکسین‌ها را نیز همانند آفلاتوکسین‌ها می‌توان با انتخاب مواد جاذب، محدود نمود.
لیکن، انتخاب مواد صحیح علیه اندوتوکسین‌ها مستلزم آزمایش‌هایی فراتر از میزان جذب آن‌ها است. شیوه شرکت بایومین شامل روش چند مرحله‌ای استفاده از ترکیب مناسب جهت آزمایش ویژگی‌های ضدالتهابی محصول مایکوفیکس پلاس است.

در ادامه خبرنامه، شما مطالب بیش‌تری را در مورد عکس العمل موثر اندوتوکسین‌ها و اقدام پیشگیرانه جهت مدیریت موفقیت آمیز خطر اندوتوکسین‌ها پیدا خواهید کرد.

 

 

 

Newslatter DL

Project Status

مطالب مشابه