Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

مقالات علمی متعددی در زمینه تاثیر هر یک از مایکوتوکسین­‌ها در گونه­‌های مختلف حیوانات اهلی منتشر شده است، اما سوال اساسی این است که تاثیر ترکیبی این سموم به چه شکلی می‌­باشد؟

این سوال از این حقیقت ناشی می­‌شود که اغلب غلظت هر یک از مایکوتوکسین­‌ها برای کاهش تولید یا وقوع بیماری­‌ها در خوراک،کمتر از آن چیزی است که در مطالعات انجام شده، مورد استفاده قرار می‌­گیرد. در این زمینه تاثیرپذیری حیوانات از هر یک از سموم نسبت به تاثیرات بیش از یک نوع مایکوتوکسین می­تواند برابر با جمع دو اثر  (افزایشی) و یا بیشتر از مقدار محاسبه شده مجموع اثر آنها (سینرژیستی) و یا کمتر از پاسخ پیش بینی شده از هر یک از سموم به تنهایی (آنتاگونیستی) باشد.

بر این اساس هشدارهای فراوانی به پرورش دهندگان حیوانات درمورد آلودگی همزمان خوراک دام با مایکوتوکسین­‌ها و پاسخ­‌هایی که در حیوانات مصرف کننده این خوراک ایجاد می‌­شود، داده می­ ‌شود. حضور انواع مختلف مایکوتوکسین‌­ها در خوراک ممکن است سبب ایجاد انواع تداخل­‌های سینرژیستی بین انواع مایکوتوکسین‌­ها گردد. اثرات سینرژیستی موقعی رخ می‌­دهد که ترکیب دو مایکوتوکسین بیشتر از اثر هر یک از آنها به تنهایی باشد.

 

 

 

Newslatter DL

Project Status

مطالب مشابه