Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Flog

Call

Mycofix Plus

 

همواره پیشتاز در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها!
مایکوفیکس پلاس از 5 ترکیب برای سم زدایی و محافظت زیستی بدن جهت مقابله با آثار سو مایکوتوکسین ها استفاده می نماید:

مخلوط سینرژیستی مواد معدنی
مایکوتوکسین هایی با گروه های قطبی هم چون آفلاتوکسین ها، از طریق اتصال آن ها به ترکیبات جاذب غیر فعال می شوند. سطح جذب و اندازه منافذ ترکیبات جاذب به کار رفته در محصول مایکوفیکس پلاس به نحوی است که مایکوتوکسین های قطبی به صورت اختصاصی توسط آن جذب می گردد و در مکانیسم جذب مواد معدنی و ویتامین های خوراک اختلالی ایجاد نشود. هم­چنین اتصال آن ها در کل دستگاه گوارش پایدار باقی می ماند.

ترکیبات بیولوژیک
بخش عمده ای از مایکوتوکسین ها را نمی توان از طریق جاذب ها غیرفعال کرد. در محصول مایکوفیکس پلاس از ترکیبات بیولوژیک استفاده شده است که توانایی تجزیه زیرالنون را دارد. هیدرولیز ترکیبات استری در زیرالنون منجر به تولید متابولیت های کاملا غیرسمی می شود.

باکتری BBSH 797
این میکروارگانیسم که به صورت انحصاری توسط کمپانی بایومین کشف و توسعه داده شده است، توانایی تکثیر سریع در دستگاه گوارش را دارد.در طول رشد BBSH 797 آنزیم های ویژه ای را تولید می نماید که توانایی تجزیه گروه 12، 13- اپوکسی در مایکوتوکسین های تریکوتسنی (هم چون DON ،T-2 و...) را دارد. به علاوه، از طریق استقرار BBSH 797 در روده، اجازه رشد به باکتری های بیماری زا داده نمی شود. بنابراین، مایکوفیکس پلاس تاثیرات منفی مایکوتوکسین ها را کاهش می دهد و حتی در غیاب مایکوتوکسین ها تاثیرات محرک رشدی بوجود می آورد.

ترکیبات فایتوژنیک
یک مخلوط منحصر به فرد از عصاره های فایتوژنیک که حاوی یک مخلوط از فلاولیگنان ها است که تاثیرات منفی مایکوتوکسین ها و سایر عوامل التهاب زا و سمی بر روی کبد را از بین می برد. تاثیرات محافظ کبدی از مکانیسم های فعالیت آنتی اکسیدانتی و یا تاثیرات ضدالتهابی این ترکیبات نشات می گیرد. ترکیبات فایتوژنیک از طریق مهار تولید سایتوکین های التهاب زا (اینترلوکین-6) عمل می نمایند.

ترکیبات فایکوفایتیک
ترکیبات فایکوفایتیک واکنش سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و تضعیف سیستم ایمنی بدن، ناشی از تاثیرات مایکوتوکسین ها را جبران می نمایند. ترکیبات فایکوفایتیک واکنش های سیستم ایمنی را تعدیل می نماید. ترکیبات فایکوفایتیک توانایی بالایی برای فعال کردن ماکروفاژها و مهار تولید سایتوکین های التهاب زا (اینترلوکین-6 و عامل نکروز تومور -آلفا) دارند.

.

 

 

 

Faq Line DLCA Icon