ایتوک فردا

Newsletter 86. Should We Trust Our Feed To Deliver Dairy Cow Performance

This is the HTML version of Newsletter 86. Should We Trust Our Feed To Deliver Dairy Cow Performance Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
Powered by FlippingBook. Joomla extension.

آرشیو خبرنامه های علمی

 

 

A85

سال هشتم، مرداد ماه 1397

تاثیر مایکوتوکسین‏ها در بوقلمون

 

     
       

A81

سال هشتم، فروردین ماه 1397

ارتباط بین اندوتوکسین ها و مایکوتوکسین ها

A82

سال هشتم، اردیبهشت ماه 1397

ابزارهای شما برای کاهش آنتی بیوتیک

A83

سال هشتم، خرداد ماه 1397

پروبیوتیک ها: تقویت وتناسب سیستم ایمنی و سلامت روده در آبزی پروری

A84

سال هشتم، تیر ماه 1397

ﻣﺨﻤﺮ اﺗﻮﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
       

A77

سال هفتم، آذرماه 1396

راهكار غيرآنتی بيوتيكی جهت مقابله با باكتريهای بيماريزا در صنعت مدرن توليد تخم مرغ

A77

سال هفتم، دی ماه 1396

چگونه مواد افزودنی خوراکی فایتوژنیک می توانند مزایای عملکرد بلند مدتی را به صنعت دامپروری تحویل دهند.

A79

سال هفتم، بهمن ماه 1396

تاثیر آکوااستار® بر پارامترهای کارایی و بار میکروبی ویبریو در روده میگو و استخرهای پرورشی

A80

سال هفتم، بهمن ماه 1396

برنامه مطالعاتی بایومین® در سال 2017 روی مایکوتوکسین ها

 

       

A73

سال هفتم، مرداد ماه 1396

درک عوامل ریشه ای لنگش

 

خبرنامه علمی دام و طیور و آبزیان

سال هفتم، شهریور ماه 1396

بهبود سوددهی تولید تخم مرغ با مدیریت وزن پولت

75

سال هفتم، مهر ماه 1396

افزودنی های خوراک برای سود آوری، آبزی پروری پایدار

A76

سال هفتم، آبان ماه 1396

سه روش که مایکوتوکسین ها انرژی را می دزدند
       

69

سال هفتم، فروردین ماه 1396

8 دلیل برای محافظت وسیع الطیف از مایکوتوکسین ها

 

A70

سال هفتم، اردیبهشت ماه 1396

ایران پیشگاه در پرورش میگو در خاورمیانه

 

A70

سال هفتم، خرداد ماه 1396

برنامه مطالعه جهانی مایکوتوکسینی بایومین

 

A72

سال هفتم، تیر ماه 1396

کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در جوجه های گوشتی امروزی

 

A65

سال ششم، آذرماه 1395

8 دلیل برای محافظت وسیع الطیف از مایکوتوکسین ها

 

A66

سال ششم، دی ماه 1395

برنامه مطالعاتی مایکوتوکسین ها در سه ماهه اول سال 2016

 

A67

سال ششم، بهمن ماه 1395

دی اکسی نیوالنول، فیومینیسین ها و بروز و شدت کوکسیدیوز

 

68

سال ششم، اسفند ماه 1395

پروبیوتیک ها برای بهبود مدیریت استخر

 

 

A61

سال ششم، مرداد ماه 1395

عوامل استرس زایی که باکتری های پروبیوتیکی روده را تحت تاثیر قرار می دهند.

A62

سال ششم، شهریور ماه 1395

حقایقی در خصوص مایکوتوکسین بایندرها

 

A63

سال ششم، مهرماه 1395

بررسی شیوه های مدیریت سیلو در گاوداری های کالیفرنیا

 

A64

سال ششم، آبانماه 1395

مایکوتوکسین ها، ورم پستان و شیر

 

A55

سال ششم، فروردین ماه 1395

برنامه مطالعاتی بایومین در تشخیص مایکوتکسین ها در سال 2015

58 سال ششم، اردیبهشت ماه 1395

استفاده از ترکیبات فایتوژنیک در طیور در شرایط تنش حرارتی

A59

سال ششم، خرداد ماه 1395

شناسايي و رفع آلودگي مايكوتوكسينها
در سيلاژ

A60

سال ششم، تیر ماه 1395

بررسی تاییدیه اداره امنیت غذای اتحادیه اروپا بر سویه انتروکوکوس فاسیوم Biomin® IMB 52
       

53

سال پنجم، آذرماه 1394

خطرات روشن / خاموش
مدیریت تهدید مایکوتوکسین ها

---------------------------------

a54

سال پنجم، دی ماه 1394

اهمیت سلامت دستگاه گوارش در تولید گوشت بدون آنتی بیوتیک

---------------------------------

A55

سال پنجم، بهمن ماه 1394

تحریم محرک های رشد آنتی بیوتیکی در اتحادیه اروپا

 

A56

سال پنجم، اسفند ماه 1394

تحریک رشد پرندگان با ابزارهای جایگزین محرک های رشد آنتی بیوتیکی

 

سال پنجم، مرداد ماه 1394

آیا واقعا برای سیلازهای ذرت به مواد افزودنی نیاز است؟

 

50

سال پنجم، شهریور ماه 1394

کمک افزودنیهای بیولوژیک سیلاژ در پیشگیری از بیماریها

 

A51

سال پنجم، مهرماه 1394

تاثیر مایکوتوکسین ها بر سرکوب سیستم ایمنی در حیوانات اهلی

52

سال پنجم، آبانماه 1394

راه کارهای مدیریتی مناسب برای کاهش آفلاتوکسین M1 در شیر

سال پنجم، فروردین ماه 1394

تعادل منفی انرژی: شناسایی و پیشگیری از کتوز در گله های گاو شیری

سال پنجم، اردیبهشت ماه 1394

برنامه مطالعاتی بایومین در تشخیص
مایکوتوکسین ها در سال 2014

سال پنجم، خرداد ماه 1394

فایتوژنیک ها در رشد گوساله ها، مشکلات و عوامل آن ها 

سال پنجم، تیر ماه 1394

اهمیت کیفیت جوجه یک روزه

       

سال چهارم، آذرماه 1393

آيا حذف سالمونلا در مزارع طيور ميسر است؟

سال چهارم، دیماه 1393

مایکوتوکسین­ ها در آبزی پروری -----------------------------------

سال چهارم، بهمن ماه 1393

اندوتوکسین ها در صنعت گاو شیری: خطری که کمتر بدان پرداخته شده است

سال چهارم، اسفند ماه 1393

اثرات افزودنی خوراکی سین بیوتیکی بر مورفولوژی روده طیور

       

سال چهارم، تیرماه 1393

برنامه ریزی برای تولید سیلویی مناسب

38

سال چهارم، شهریورماه 1393

روشهای پیشنهادی بایومین برای ارزیابی سیلاژ

سال چهارم، مهرماه 1393

اسیدیفایرها در پرورش طیور - معرفی یک کتاب

سال چهارم، آبانماه 1393

مایکوتوکسین­ ها در گاوهای شیری، واقعیت­ ها، مشکلات و راه­ حل­ ها

       

خبرنامه علمی شماره 33

سال سوم، اسفند ماه 1392

فايتوژنيك ها، مزايايي جديد براي روشي اثبات شده------

خبرنامه علمی شماره 34

سال چهارم، فروردین ماه 1393

اثرات مقررات حاكم بر مايكوتوكسين ها در تجارت جهانی--

خبرنامه علمی شماره 35

سال چهارم، اردیبهشت ماه 1393

مايكوتوكسين ها: تهديدي پيش روي آبزي پروری 

خبرنامه علمی شماره 35

سال چهارم، خرداد ماه 1393

به حداکثر رساندن بازده طیور: افزودنی های خوراک برای رسیدن به حداکثر بازده طیور

       

خبرنامه علمی شماره 29

سال سوم، آبان ماه 1392

محرك هاي رشد بايومين در زمان افزايش هزينه هاي خوراك چگونه سبب سود آوري بيش تر مي شوند

خبرنامه علمی شماره 30

سال سوم، آذر ماه 1392

نمونه گيري براي مايكوتوكسين ها، آيا به قدر كافي مراقب هستيم

خبرنامه علمی شماره 31

سال سوم، دی ماه 1392

نقش بايومين ايمبو در كاهش استرس در آبزيان

خبرنامه علمی شماره 32

سال سوم، بهمن ماه 1392

بروز مايكوتوكسين ها در جهان

       

خبرنامه علمی شماره 25

سال سوم، تیر ماه 1392

فايتوژنيك ها در تغذيه طيور تخمگذار، بينشي از يك مفهوم جديد

خبرنامه علمی شماره 26

سال سوم، مرداد ماه 1392

برنامه مطالعاتي بايومين در تشخيص مايكوتوكسين ها در سال 2012

خبرنامه علمی شماره 27

سال سوم، شهریور ماه 1392

بايومين بايواستابيل، افزودني سيلويي كه نيازمندي هاي توليدكنندگان را برآورده مي سازد

خبرنامه علمی شماره 28

سال سوم، مهر ماه 1392

بايوترونيك، تركيب سازي موفق با بايومين پي. اي. پي.

       

خبرنامه علمی شماره 21

سال دوم، بهمن ماه 1391

پروبيوتيك ها و نقش آن ها در آبزي پروري

خبرنامه علمی شماره 22

سال دوم، اسفند ماه 1391

اندوتوكسين ها: عامل قابل توجه براي لنگش

خبرنامه علمی شماره 23

سال سوم، اردیبهشت ماه 1392

تاثير بايومين ايمبو بر كاهش لنگش در طيور گوشتي

خبرنامه علمی شماره 24

سال سوم، خرداد ماه 1392

مفهوم مقابله با اندوتوكسين ها در بيماري هاي مربوط به نشخواركنندگان

       

خبرنامه علمی شماره 17

سال دوم، مهر ماه 1391

آسيت در طيور

خبرنامه علمی شماره 18

سال دوم، آبان ماه 1391

تريكوتسن ها، چگونه مي توانيد اين مايكوتوكسين هاي غير قابل جذب اما خطرناك را بي اثر نماييد

خبرنامه علمی شماره 19

سال دوم، آذر ماه 1391

از اسيديفايرها در كنترل سالمونلا

خبرنامه علمی شماره 20

سال دوم، دی ماه 1391

سودمندي هاي استفاده از بايومين ايمبو در توليد طيور تخمگذار

       

خبرنامه علمی شماره 13

سال دوم، خرداد ماه 1391

بررسي آلودگي به مايكوتوكسين ها در خوراك هاي كاملا مخلوط در گاوداري هاي ايران

خبرنامه علمی شماره 14

سال دوم، تیر ماه 1391

آيا پرنده هاي ما به سبب آلودگي به مايكوتوكسين ها بيشتر به بيماري ها مستعد مي شوند.

خبرنامه علمی شماره 15

سال دوم، مرداد ماه 1391

مروري بر روش هاي سم زدايي مايكوتوكسين ها در خوراك طيور. مستعدمي شوند.

خبرنامه علمی شماره 16

سال دوم، شهریور ماه 1391

سودمندي استفاده از بايومين ايمبو و بايومين سي ايكس در تغذيه طيور. 

خبرنامه علمی شماره 9

سال اول، بهمن ماه 1390

مايكوتوكسين ها و تاثيرات آن ها بر وقوع ناهنجاري هاي متابوليكي در نشخواركنندگان

خبرنامه علمی شماره 10

سال اول،  اسفند ماه 1390

تاثيرات منفي انواع مايكوتوكسين ها  بر سيستم ايمني طيور ------------------------------

خبرنامه علمی شماره 11

سال دوم، فروردین 1391

مايكوتوكسين ها در گاوهاي شيري: تهديدي براي گاوها، پرورش دهنده و مصرف كننده

خبرنامه علمی شماره 12

سال دوم، اردیبهشت ماه 1391

مديريت خطر مايكوتوكسين ها در گاوهاي شيري: استفاده از مايكوفيكس پلاس براي افزايش سودآوري.

 

خبرنامه علمی شماره 5

سال اول، مهر ماه 1390

مايكوتوكسين ها در سيلاژ: عوامل بروز و جلوگيري از وقوع آن ها

 

خبرنامه علمی شماره 6

سال اول، آبان ماه 1390

مايكوتوكسين ها سودمندي گاوهاي شيري را كاهش می دهند

خبرنامه علمی شماره 7

سال اول، آذر ماه 1390

برنامه مطالعاتي شركت بايومين بر روي مايكوتوكسين ها

خبرنامه علمی شماره 8

سال اول، دی ماه 1390

يافته هاي جديد در مديريت مايكوتوكسين ها در خوراك حيوانات

خبرنامه نخست

سال اول، خرداد ماه 1390

اثرات سينرژيستي بين مايكوتوكسين ها

 

خبرنامه شماره 2

سال اول، تیر ماه 1390

آندوتوكسين ها ساكت اما زيانبار: از بين بردن يك تصور غلط

 

خبرنامه علمی شماره 3

سال اول، مرداد ماه 1390

ميكروفلور دستگاه گوارش و تاثير آن بر ميزبان

 

خبرنامه علمی شماره 4

سال اول، شهریور ماه 1390

ارزیابی خطرات مایکوتوکسین ها