ایتوک فردا

گلوکوزا

ترکیب پیش سازهای گلوکز

بعد از زایش میزان نیاز به گلوکز به طور چشمگیری افزایش می­یابد. افزایش نیاز به مواد مغذی به همراه ظرفیت کم­تر مصرف خوراک سبب موبلیزاسیون بافت چربی و بروز اختلالات متابولیک و کبدی در گاوهای شیری می­شود. نياز فراوان بافت پستاني به گلوكز، پروتئين و چربي جهت توليد شير و عدم امكان تامين آن ها به ميزان كافي از طريق خوراك، حيوان را مجبور به جابجايي ذخاير چربی بدن مي گرداند. تجمع بیش از اندازه از اجسام کتونی به همراه فقدان حضور اگزالات به عنوان آغازگر چرخه کربس باعث بروز کتوز در گاوهای شیری می شود. گلوکوزا با تامین پروپیونات به عنوان پیش ساز اگزالات سبب افزایش تعداد چرخه های کربس در کبد می شود و از این رو میزان تجمع اجسام کتونی را در کبد کاهش می دهد.

هم چنین گلوکوزا با بهبود شرایط بدنی فاصله زایش را از طریق بلوغ فولیکولی و بقای جنین کاهش می­دهد. گلوکوزا تاثیر منفی تنش حرارتی را در تولید شیر کاهش می­دهد.

ترکیبات فعال:

مونوپروپیلن گلایکول

پروپیونات کلسیم

گلیسرول

نیاسین

سولفات کبالت

 

 

 

 Faq    Line   DLCA Icon