ایتوک فردا

طرح پژوهشی فرا ملی آنالیز مایکوتکسین ها

به طرح جامع مطالعاتی "تشخیص مایکوتوکسین ها در اقلام خوراک ایران" بپیوندید.

 

این طرح ملی با مشارکت دانشگاه ارمیه، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، شرکت بایومین اتریش و شرکت افزودنی های ایتوک فردا به منظور تشخیص پروفایل مایکوتوکسین ها در اقلام خوراکی ذرت و گندم مورد استفاده در صنایع خوراک دام از آذر ماه 1394 آغاز شده است و به مدت یک سال نیز ادامه خواهد داشت.

تمامی نمونه ها براساس روش LC – MS380 برای تشخیص 380 نوع متابولیت مایکوتوکسینی در آزمایشگاه مرجع رومر اتریش مورد آنالیز قرار خواهند گرفت.

تاکنون کارخانجات خوراک متعددی با حمایت مالی و معنوی از این طرح حمایت نموده اند که از جمله آن ها می توان به کیوان مرغ پرطلایی مهاباد، گهردانه شرق، صالح کاشمر، دانه پاک خزر، تعاونی تولیدی 21 بیضا، دان و علوفه شرق، گروه غرب دانه کردستان، کارون رومز، پگاه جهان نما، میلاد مهاباد، آمل بهدانه و تعاونی مرغداران گوشتی قم اشاره کرد.

شما نیز می توانید با پیوست به این طرح، به محققین کشورمان در بومی سازی دانش مایکوتوکسین ها کمک نمایید.

 

جهت شرکت در این طرح با ما تماس بگیرید.

 

 

 

   mycotoxin