ایتوک فردا

 

اسانس های قدرتمنددر تحریک رشد و اشتها!

دایجستروم پی. ای. پی.حاوی مخلوط استاندارد شده ای از اسانس ها و پری بیوتیک ها می باشد. این دو دسته ترکیب در یک روش هم توان زایی با هم عمل می نمایند.

دایجستروم پی. ای. پی.در ردیف استانداردهای فارماکوپه بین المللی و متناسب با نیازمندی های حیوانات طراحی شده است.

 

مکانیسم عمل

مدیریت جمعیت میکروبی در روده حیوانات مهم ترین عامل برای جلوگیری از بروز مشکلات گوارشی و حفظ سلامت حیوان است.دایجسترم پی ای پی از طریق تعدیل جمعیت باکتریایی سبب بهبود در شاخص های سلامتی و هضم و جذب مواد مغذی می شود. هم چنین ترکیبات فایتوژنیک به کار رفته در این محصول از طریق تحریک بخش اشتهای مغز باعث تحریک حیوان به مصرف بیشتر خوراک می شود. این موضوع در شرایط تنش که میزان مصرف خوراک کاهش می یابد بسیار سودمند خواهد بود.

هریک از ترکیبات فایتوژنیک به کار رفته در این محصول به منظور خاصی در نظر گرفته شده اند:

  • کارواکرول:دارای اثرات شدید ضد میکروبی است و به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی مورد توجه است.
  • آنتول:دارای خاصیت ضد قارچی است و یک افزایش دهنده قوی اشتها می باشد.
  • لیمونن:دارای خاصیت ضد میکروبی است و طعم خوراک را بهبود می بخشد.
  • پری بیوتیک:از ترکیبات فروکتوالیگوساکاریدی استفاده شده است که سبب تحریک باکتری های مفید بیفیدوباکتریومی می شود.

 

 

 

 

 Faq    Line   DLCA Icon