ایتوک فردا

اخبار

بایومین با افتخار نظر مثبت سازمان امنیت غذای اتحادیه اروپا را در خصوص آنزیم فیومزیم – اولین آنزیم تخلیص شده برای تغییر شکل زیستی فیومنیسین به متابولیت غیر سمی را اعلام نمود.

مقامات امنیت مواد غذایی اروپا نظرعلمی مثبتی بر ایمنی و اثر بخشی از آنزیم فیومزیم را منتشر ساختند، در نتیجه یک توسعه مهم در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها به وجود آمد. از لحاظ علمی اداره امنیت غذای اروپا به این نتیجه رسید که فیومزیم برای حیوانات، انسان و محیط زیست امن است، فیومزیم از باکتری خاکزی تجزیه کننده فیومنیسین با نام اسفینگوفیکسیس جداسازی شده است که این آنزیم با خاصیت استرازی توسط مرکز تحقیقات بایومین شناسایی شده است. اداره امنیت غذای اروپا اثر بخشی محصول را در تجزیه فیومنیسین به ترکیبات غیر سمی در دستگاه گوارش حیوانات مورد بررسی قرار داده است. نسبت اسفینگانین به اسفنگوزین به عنوان یک شاخص در ارزیابی نقطه پایانی حساسیت به مسمومیت فیومنیسینی در چندین مطالعه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در تغذیه با خوک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که افزودن فیومزیم به طور قابل توجهی نسبت اسفنگانین به اسفنگوزین را در خوک هایی که با سطوح مختلف فیومنیسین آلوده شده بودند کاهش می دهد و این نسبت ها مشابه مقداری بود که خوک ها از جیره های عاری از فیومنیسین مصرف کرده بودند. بر این اساس، اداره امنیت غذای اروپا به این نتیجه رسیدند که آنزیم فیومزیم قادر است حداقل دوز 15 واحد فیومنیسین در هر کیلوگرم خوراک به ترکیبات بی خطر تبدیل نماید. تا به حال، اتصال فیومنیسین ها به مواد جاذب تنها راه حل موجود برای مقابله با مسمومیت فیومنیسینی بود. با توجه به ساختار مولکولی این مایکوتوکسین ها و وابستگی به اسیدیته، اتصال این مایکوتوکسین به توکسین بایندرها در دستگاه گوارش راه حل کافی برای مبارزه با آن ها نبود.

بر اساس آخرین مطالعه مایکوتوکسینی بایومین در سال 2013 که در آن بیش از 4200نمونه در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته بود، فیومنیسین هادر 55 درصد از نمونه های خوراک با آلودگی بیش از 1400 قسمت در بیلیون یافت شد. تغییرات آب و هوایی و تجارت بین المللی مواد خام دو دلیل از عوامل متعددی است که سبب افزایش آلودگی به فیومینسین در مواد خوراکی در سرتاسر جهان شده است. محصولات جانبی که به طور فزاینده ای به عنوان مواد تشکیل دهنده خوراک استفاده می شود، موضوع مورد چالش دیگری است چرا که یافته های اخیر نشان می دهد 26800 قسمت در بیلیون از فیومنیسین به طور طبیعی در یک نمونه تفاله تقطیری غلات ایالات متحده وجود دارد.

در سال 2013، بایومین اولین شرکت برای دریافت مجوز کمیسیون اروپا برای مواد افزودنی خوراک، با خواص مقابله با مایکوتوکسین ها بود. مجوز برای باکتری BBSH 797برای تغییر شکل زیستی دی اکسی نیوالنول و بنتونیت برای جذب آفلاتوکسین صادر گردید. فیومزیم که نتیجه سال ها تحقیق فشرده در مرکز تحقیقات بایومین در اتریش است، نمونه ای از نوآوری بایومین در توسعه استراتژی انقلابی برای مقابله با مایکوتوکسین ها می باشد. اخیرا فیوزیم بزرگترین جایزه طرح های پژوهشی با برنامه کاربردی در بازار را به خود اختصاص داد.